Κύριες πρόνοιες του νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Οι πρόνοιες της 5ης και 6ης Ευρωπαικής Οδηγίας

Κύριες πρόνοιες του νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Οι πρόνοιες της 5ης και 6ης Ευρωπαικής Οδηγίας

07 April 2021


This is a registration form to the above mentioned course. Should you like to attend the above course, then please proceed to completing and submitting the registration form below. When the form is submitted, all participants will receive a Confirmation of Registration via email, with further details regarding the registration procedure. In case you miss this email, please check your Junk/ Spam folders before contacting us.