ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ