European Institute of Management and Finance | ΕΠΔΥ για Δικηγόρους
60223
product-template-default,single,single-product,postid-60223,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

test

ΕΠΔΥ για Δικηγόρους

 

Είναι γεγονός ότι η συμμόρφωση έχει γίνει ένα καίριο θέμα τόσο για τις τράπεζες όσο και τις εταιρείες που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες. Η αδειοδότηση και εποπτεία των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών ασκείται από τρεις εποπτικές Αρχές: Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) που είναι αρμόδια για τις ΕΠΔΥ, το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) που εποπτεύει τα ελεγκτικά γραφεία και το Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος εποπτεύει τα δικηγορικά γραφεία.

 

Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Ν. 188(Ι)/2007) και ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012) είναι οι κύριοι νόμοι και τηρούμενων των παραγράφων 3.04 και 3.05 της Οδηγίας προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος & Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΠΧ & ΧΤ), υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) στο μητρώο που διατηρεί ο Π.Δ.Σ. Κάθε πάροχος διοικητικών υπηρεσιών οφείλει να διορίσει Λειτουργό Συμμόρφωσης, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εσωτερικών διαδικασιών του παρόχου, αλλά και να υποβάλει στη ΜΟΚΑΣ υποψίες για τυχόν παράνομες συναλλαγές πελατών του.

 

Η πρόσφατη εξέλιξη του δικηγορικού επαγγέλματος και η εξάσκηση από δικηγόρους καθηκόντων Λειτουργού Συμμόρφωσης (Compliance Officer), καθιστά αυτό το σεμινάριο απαραίτητο προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι συμμετέχοντες με τη σχετική νομοθεσία, τις Κατευθυντήριες Γραμμές και Ανακοινώσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις των ΕΠΔΥ και των Λειτουργών Συμμόρφωσης που εποπτεύονται από τον Π.Δ.Σ.

 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών και της θέσης του Λειτουργού Συμμόρφωσης.
 • Να απαριθμούν τις διοικητικές υπηρεσίες και τα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης.
 • Να αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους επιβολής κυρώσεων.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να χρησιμοποιούν ορθά και αποτελεσματικά τα σχετικά έγγραφα που διέπουν το επάγγελμα του Λειτουργού Συμμόρφωσης.
 • Nα επιλέγουν τις κατάλληλες περιπτώσεις αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ.
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξάγουν συμπεράσματα.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματος.

 

 

Ενότητες Προγράμματος

 

 • Εισαγωγή
 • Νόμος ΞΠΧ & ΧΤ
 • Νόμος ΕΠΔΥ
 • Οδηγία ΠΔΣ (ΕΠΔΥ)
 • Οδηγία ΠΔΣ (ΞΠΧ & ΧΤ)
 • Ανακοινώσεις ΠΔΣ
 • Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγίες και Έντυπα ΠΔΣ
 • Επίλογος

 

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

 

Οι μεθόδοι κατάρτισης είναι η κατά πρόσωπο εκπαίδευση, δηλαδή ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος θα είναι στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει άμεση επικοινωνία. Οι τεχνικές κατάρτισης είναι η διάλεξη, η συζήτηση, η χιονοστιβάδα, ερωτήσεις – απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών και η πρακτική άσκηση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι κατάλληλες για τη φύση του αντικειμένου του σεμιναρίου, του εκπαιδευτικού στυλ της εκπαιδεύτριας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μέσα κατάρτισης είναι τα διαθέσιμα από το εκπαιδευτικό κέντρο και θα γίνει διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

 

 

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

 

Οι επαγγελματίες που χρειάζονται να καλύψουν ώρες ΣΕΕ για να διατηρήσουν την επαγγελματική τους άδεια στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ή σε άλλους οργανισμούς που απαιτούν ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία, παρακινούνται να μελετήσουν τα θέματα κατάρτισης στη κατηγορία που υποδεικνύει ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία (CPD in Law).

 

 

Προφίλ Εκπαιδευόμενων

 

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Λειτουργούς Συμμόρφωσης
 • Δικηγόρους
 • Ασκούμενους Δικηγόρους
 • Νομικούς Συμβούλους
 • Νομικούς Βοηθούς
 • Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Corporate Administrators