European Institute of Management and Finance | Σύστημα Αποτελεσματικής Λειτουργίας Ομάδας Πωλήσεων Ασφαλιστικού Κλάδου
60193
product-template-default,single,single-product,postid-60193,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Σύστημα Αποτελεσματικής Λειτουργίας Ομάδας Πωλήσεων Ασφαλιστικού Κλάδου

Σύστημα Αποτελεσματικής Λειτουργίας Ομάδας Πωλήσεων Ασφαλιστικού Κλάδου

 

Το πρόγραμμα περιγράφει και επεξηγεί με πρακτικά εφαρμόσιμο τρόπο, το σύνολο των αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων ενεργειών τόσο σε επίπεδο πρακτικής όσο και ψυχολογίας, το οποίο εάν εκτελείται συστηματικά και χωρίς εκπτώσεις από έναν Δ/ντή Ομάδας Πωλήσεων Ασφαλειών με τη συμμετοχή και των Ασφαλιστών του, προσφέρει μια επιτυχημένη πορεία για όλα τα μέλη της Ομάδας, ανάλογα βεβαίως με τις ικανότητες και την προσπάθειά τους.

 

Η σημασία του Συστήματος αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αναλογιζόμενοι ότι:

 

 • Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεί ο Δ/ντής σε καθημερινή βάση είναι εξ ορισμού πολλές
 • Οι προσδοκίες και απαιτήσεις πελατών, συνεργατών και Εταιρειών είναι συνεχώς μεγαλύτερες
 • Η πολυπλοκότητα προϊόντων και διαδικασιών είναι συνεχώς αυξανόμενη.

 

Ένας οδηγός τρόπου δουλειάς συνεπώς, που μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ομάδας να πετύχει τους στόχους της, αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας καθημερινά προβλήματα και προκλήσεις με αποτελεσματικότητα, είναι με βεβαιότητα πολύτιμος αρωγός, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η αποτελεσματικότητα αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα αγοράς, προϊόντων, προσωπικών ικανοτήτων, ή επιπέδου υποστήριξης από πλευράς της Εταιρείας.

 

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση:

 

 • Να αξιοποιεί την κάθε εργάσιμη ημέρα με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, μέσω ενός συγκεκριμένου καθημερινού προγράμματος εργασίας, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά, στις προτεραιότητες και στο επίπεδο ανάπτυξης της Ομάδας.
 • Να διατηρεί αυτοπειθαρχία στην εκτέλεση του καθημερινού του προγράμματος, αντιμετωπίζοντας ‘κατάλληλα’ όλες τις αιτίες σπατάλης χρόνου.
 • Να χειρίζεται οποιοδήποτε μέγεθος ομάδας ασφαλιστών, διαφορετικών προσωπικοτήτων, αξίας, εμπειρίας και φιλοδοξιών.
 • Να οριοθετήσει με σαφήνεια τη κάθε εργασία που πρέπει να εκτελέσει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της
 • Να πιστοποιήσει πώς εκτελείται η κάθε εργασία αποτελεσματικά και πώς αναποτελεσματικά και ποιά είναι η ενδεδειγμένη ακόλουθη ενέργεια σε περίπτωση μη επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος.
 • Να δημιουργεί και να συντηρεί θετικό κλίμα ανάπτυξης στην Ομάδα, χειριζόμενος αποτελεσματικά αποτυχίες, απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες των ασφαλιστών.
 • Να καλλιεργεί νοοτροπία «ΟΜΑΔΑΣ», συνδυάζοντας την προσωπική φιλοδοξία με την ιδιαιτερότητα του κάθε ασφαλιστή, με τη λειτουργία του ως γρανάζι μιας μηχανής.

 

 

Ενότητες Προγράμματος

 

Εισαγωγή

 • Περιγραφή και σκοπός του προγράμματος.
 • Παρουσίαση του κάθε συμμετέχοντα και των προσδοκιών από τη συμμετοχή του.
 • Οριοθέτηση και περιγραφή των εργασιών που εκτελεί ή πρέπει να εκτελεί ο κάθε Δ/ντής Ομάδας σε
  τακτική βάση.
 • Ορισμός και μέτρηση της ανάπτυξης και του χρόνου αναφοράς.

 

Ενότητα 1 – Πειθαρχημένη Διαχείριση χρόνου

 

 • Εισαγωγή, καθορισμός και ανάλυση των «ζωνών εργασίας».
 • Κατηγοριοποίηση των ασφαλιστών και διαχείριση της κατανομής του χρόνου που αφιερώνεται στον κάθε
  ασφαλιστή.
 • Δημιουργία του προσωπικού προγράμματος εργασίας του Δ/ντή.
 • Οφέλη από τη πειθαρχημένη τήρηση των ζωνών εργασίας και κίνδυνοι από τη μη τήρησή τους.
 • Συνήθεις δυσκολίες διατήρησης πειθαρχίας και πώς αντιμετωπίζονται.

 

Ενότητα 2 – Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

 

 • Καθορισμός της προστιθέμενης αξίας που κάθε εργασία πρέπει να δημιουργεί.
 • Αποτελεσματική και αναποτελεσματική εκτέλεση κάθε εργασίας.
 • Μέτρηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος από κάθε εργασία και πώς εξασφαλίζεται η επίτευξή του.

 

Ενότητα 3 – Δημιουργία κλίματος ανάπτυξης και νοοτροπίας Ομάδας

 

 • Συνδυασμός της προσωπικής φιλοδοξίας, επιτυχίας και ιδιαιτερότητας του κάθε ασφαλιστή, με την
  λειτουργία του ως «γρανάζι μιας μηχανής».
 • Καθορισμός και επίτευξη του μηνιαίου στόχου ως το απόλυτο πρέπει.
 • Οι κίνδυνοι από την καθημερινή ρουτίνα και η διολίσθηση στην αναποτελεσματικότητα. Ποιοί είναι και πώς
  αντιμετωπίζονται.

 

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης

 

Το πρόγραμμα προσφέρει συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία από πραγματική καθημερινή λειτουργία Ομάδων Πωλήσεων, με διαφορετικά στυλ, μεγέθη και αποτελέσματα, σε διάφορες χώρες και χρονικές περιόδους. Κάθε εισήγηση του προγράμματος βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις και θα αντιπαραβάλλεται με την αντίστοιχη εμπειρία των συμμετεχόντων. Τα όποια σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας που προκύπτουν θα αναλύονται, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδραστικότητα θα παράγεται προστιθέμενη αξία για τον κάθε συμμετέχοντα.

 

 

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

 

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 10 ώρες ΣΕΕ στα Ασφαλιστικά. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.

 

Οι επαγγελματίες που χρειάζονται να καλύψουν ώρες ΣΕΕ για να διατηρήσουν την επαγγελματική τους άδεια σε οργανισμούς που απαιτούν ΣΕΕ στα Ασφαλιστικά, παρακινούνται να μελετήσουν τα θέματα κατάρτισης στη κατηγορία που υποδεικνύει ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες (CPD in Insurance Services).

 

 

Προφίλ Εκπαιδευόμενων

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

 • Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πλαίσιο και ένα μηχανισμό ελέγχου και υποστήριξης Ομάδων Πωλήσεων του Δικτύου τους
 • Καταξιωμένους Δ/ντές Ομάδων, που είτε θέλουν να βελτιώσουν κάποια σημεία της καθημερινότητάς τους, είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο και στη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου της Ομάδας τους.
 • Νέους αναδυόμενους Δ/ντές Ομάδων, που επιθυμούν να αναπτυχθούν γρήγορα και με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη.
 • Υποψήφιους Δ/ντές Ομάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της μελλοντικής δουλειάς τους ως Δ/ντές.
 • Ασφαλιστές, που επιθυμούν να κατανοήσουν πώς πρέπει να λειτουργούν οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους και ο Δ/ντής τους, ώστε τόσο η Ομάδα που ανήκουν, όσο και κάθε μέλος της ξεχωριστά, να αναπτύσσονται συνεχώς και να πετυχαίνουν τους στόχους τους με συνέπεια και διάρκεια.