ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ

Εξυπηρέτηση Πελατείας: Το Κλειδί Για Μια Επιτυχημένη Πώληση

Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα

Η επιτυχής προώθηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για όλες τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι συμβάλλει στην υγιή και εύρυθμη λειτουργία τους. Παράλληλα όμως οι επιχειρήσεις εστιάζουν όλο και περισσότερο στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατείας τους, με βάση τη φιλοσοφία της πελατοκεντρικής προσέγγισης, λόγω του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αλλά και εξαιτίας του πλέγματος θεσμών και κανόνων που υιοθετούνται και προστατεύουν τον καταναλωτή.

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να:

  • Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για αποτελεσματική, οργανωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πελατών, στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, αλλά και με βάση τη φιλοσοφία της πελατοκεντρικής προσέγγισης.
  • Ενημερωθούν για τις τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προώθησή τους.
  • Είναι σε θέση να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά, επ΄ ωφελεία τόσο των πελατών όσο και της επιχείρησης ή του οργανισμού και να αντιμετωπίζουν με ευστοχία τα παράπονα και τις αντιρρήσεις της πελατείας.

Συμμετέχοντες:

Απευθύνεται σε υπάλληλους και στελέχη που εμπλέκονται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα με την εξυπηρέτηση της πελατείας, αλλά και ευρύτερα σε όσους έρχονται σε επαφή με το κοινό ή ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες.

Instructor: Μαργαριτας ΣαββοπουλουΤρουλλινου

Η Μαργαρίτα Σαββοπούλου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και κατέχει πτυχίο του Inter – Alpha Banking Program  – Πανεπιστήμιο Insead, Γαλλία. Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα επί 32 χρόνια, σε διευθυντικές θέσεις πολλών μονάδων της Διοικήσεως, αποκτώντας πλούσια γνώση και εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Από το 2006 δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε χρηματοπιστωτικά θέματα, ως εκπαιδευτική σύμβουλος σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ως πιστοποιημένη (από το ΕΚΕΠΙΣ) εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων τραπεζικού και ευρύτερα χρηματοπιστωτικού περιεχομένου (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), συνεργαζόμενη με μεγάλους οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Τεχνοβλαστού ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη των Προγραμμάτων «Certified Banking Executive – level 1 and level 2» και «Certified Customer Service Executive». Επίσης, είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συγγραφέας βιβλίων – εγχειριδίων, καθώς και εκπαιδευτικών πονημάτων με τη μορφή e-learning, τραπεζικού κατά βάση ενδιαφέροντος.

DATES: 25, 26 October

DURATION: 14 Hours

LOCATION: EIMF Premises, Nicosia

TIME: 09:00 – 17:00

FEES: €330 + VAT

Course Content

Registration Form

You can register by sending the completed registration form above to info@eimf.eu or via fax to 2227 4475. If you need help completing the form, please give us a call at 2227 4470

In-House Training

If you would like to discuss bringing this or another topic to your organization on an in-house basis please call us at 22274470 or email us at info@eimf.eu.