Πωλήσεις Χρηματοδοτικών Προϊόντων – Ποιοτική Εξυπηρέτηση

Πωλήσεις Χρηματοδοτικών Προϊόντων – Ποιοτική Εξυπηρέτηση

Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα

Η επιτυχής προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τις τράπεζες, δεδομένου ότι συμβάλλει στην υγιή και εύρυθμη λειτουργία τους.

 

Παράλληλα, οι τράπεζες εστιάζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατείας τους, με βάση τη φιλοσοφία της πελατοκεντρικής προσέγγισης, λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, αλλά και εξαιτίας του νέου πλέγματος θεσμών και κανόνων που υιοθετούνται και προστατεύουν τον συναλλασσόμενο.

 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προσφέρει στα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν σύγχρονες γνώσεις αναφορικά με τις τεχνικές πωλήσεων για την προώθηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, προκειμένου να προσεγγίζουν αποτελεσματικά την πελατεία τους και να προσφέρουν τα κατάλληλα προϊόντα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των συναλλασσομένων και εξασφαλίζοντας μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Συμμετέχοντες:

Απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη του δικτύου που εμπλέκονται με την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα με την εξυπηρέτηση της πελατείας, αλλά και ευρύτερα σε όσους έρχονται σε επαφή με τους συναλλασσόμενους ή ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών στους ιδιώτες πελάτες.

Instructor: Μαργαρίτας ΣαββοπούλουΤρούλλινου

Η Μαργαρίτα Σαββοπούλου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και κατέχει πτυχίο του Inter – Alpha Banking Program  – Πανεπιστήμιο Insead, Γαλλία. Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα επί 32 χρόνια, σε διευθυντικές θέσεις πολλών μονάδων της Διοικήσεως, αποκτώντας πλούσια γνώση και εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Από το 2006 δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε χρηματοπιστωτικά θέματα, ως εκπαιδευτική σύμβουλος σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ως πιστοποιημένη (από το ΕΚΕΠΙΣ) εισηγήτρια επιμορφωτικών σεμιναρίων τραπεζικού και ευρύτερα χρηματοπιστωτικού περιεχομένου (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), συνεργαζόμενη με μεγάλους οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Τεχνοβλαστού ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη των Προγραμμάτων «Certified Banking Executive – level 1 and level 2» και «Certified Customer Service Executive». Επίσης, είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συγγραφέας βιβλίων – εγχειριδίων, καθώς και εκπαιδευτικών πονημάτων με τη μορφή e-learning, τραπεζικού κατά βάση ενδιαφέροντος.

DATES: 23, 24 October

DURATION: 14 Hours

LOCATION: EIMF Premises, Nicosia

TIME: 09:00 – 17:00

FEES: €250 + VAT

Course Content

Registration Form

You can register by sending the completed registration form above to info@eimf.eu or via fax to 2227 4475. If you need help completing the form, please give us a call at 2227 4470

In-House Training

If you would like to discuss bringing this or another topic to your organization on an in-house basis please call us at 22274470 or email us at info@eimf.eu.