Μνημόνιο Συνεργασίας EIMF και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας EIMF και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Το πιστοποιημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης European Institute of Management and Finance (EIMF) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο οργανισμών με ένα αμοιβαίο επωφελή τρόπο, αλλά και ευρύτερα προς όφελος της κοινωνίας.

Εκ μέρους του EIMF, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Διευθυντής του Ιδρύματος, κ. Μάριος Σιαθάς, ενώ, από πλευράς του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, υπέγραψε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κλεάνθης Κουτσόφτας. Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ήταν επίσης, από πλευράς ΟΝΕΚ, η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Βαλεντίνα Πολυκάρπου και η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια, κ. Μαρία Μιλτιάδου, ενώ, από το EIMF παρόντες ήταν ο Ακαδημαικός Διευθυντής, Δρ. Άδωνης Πηγασίου, ο κ. Μάριος Μόρτης (Accountancy Programmes Leader) και ο κ Παναγιώτης Μαρίνου (Programmes & Business Development Manager).

Κατά την τελετή υπογραφής οι δύο Οργανισμοί χαιρέτησαν την επισημοποίηση της συνεργασίας και δεσμεύτηκαν για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως αυτές αναγράφονται αναλυτικά στο Μνημόνιο.

Σε πρώτο στάδιο, οι δύο οργανισμοί θα επιδιώξουν την από κοινού διοργάνωση διαβουλεύσεων, δημόσιων συζητήσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων ή και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σημασία που έχει η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο προνοεί την από κοινού συνεργασία για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σχέση με τη σημασία που έχουν δεξιότητες όπως, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η δυνατότητα προσαρμογής σε αλλαγές, αλλά και κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ποιοτικό στελεχιακό δυναμικό νέων εργαζομένων σε Κύπρο και Ευρώπη, υψηλότερο βαθμό απασχολησιμότητας, και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας για τους νέους.

Ακόμη, το Μνημόνιο προσβλέπει στη συνεργασία για αξιοποίηση ερευνητικών χρηματοδοτικών ευκαιριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτών του EIMF στο πλαίσιο της διαδικασίας καταρτισμού στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων που ενισχύουν την απασχολησιμότητα των νέων. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για αξιοποίηση και χρήση των χώρων που διαθέτουν οι δύο Οργανισμοί προς όφελος των νέων και με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ενεργού πολιτότητας των νέων μέσα από τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Περαιτέρω, υπάρχει ξεχωριστή πρόνοια για την από κοινού συνεργασία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία σε νέους τομείς που σκοπό έχουν την καλλιέργεια κλίματος αριστείας εντός των δύο οργανισμών, με έμφαση στα θέματα καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και προώθησης των στόχων ESG (Environmental, Social, Governance).

Τέλος, το EIMF δεσμεύεται να στηρίξει τον ΟΝΕΚ ενόψει των υποχρεώσεων που θα αναλάβει για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 1ο εξάμηνο του 2026 και της επικοινωνιακής προώθησης των δράσεων του, μέσα από τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας του EIMF.

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι δύο Οργανισμοί σκοπεύουν να ανακοινώσουν τις πρώτες κοινές τους δράσεις.

 Celebrate 9 Years with EIMF

EIMF Has Assisted 6,000+ Professionals Get Certified

 

Ready for your next professional certification? Choose from 9 self-paced eLearning courses and enjoy a 30% discount!

*complete your purchase before 21 April 2024

Starts 20 February 2024

Master in Governance,
Risk & Compliance

Accredited by the CyQAA, our GRC programme empowers you to navigate complex regulations, manage risks, and fortify governance structures. Dive into a dynamic learning experience that ensures ethical operations, regulatory compliance, and risk reduction.

✅ Explore Scholarships & Financial Aid ✅ Discover the Match Funding Scheme