BoC Fintech Hackathon 4.0

BoC Fintech Hackathon 4.0

Η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει τον 4ο Μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών BOC Fintech Hackathon 4.0 σχετικά με τις καινοτόμες τεχνολογίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Fintech) στις 06-08 Οκτωβρίου 2023, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο IDEA Innovation Center. 

Στο BOC Fintech Hackathon 4.0 μπορούν να συμμετέχουν προγραμματιστές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επαγγελματίες, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του fintech.

Στόχος του BOC Fintech Hackathon 4.0 είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές.

Η Τράπεζα Κύπρου μέσα από τα open banking APIs (sandbox), το SDK (Software Development kit) καθώς και τα Jinius APIs, θα παρέχει τη δυνατότητα τεχνολογικής υποστήριξης των εφαρμογών των ομάδων ώστε να ενσωματώνουν καινοτόμες δυνατότητες όπως την διενέργεια πληρωμών, την ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων συναλλαγών με ασφαλή τρόπο.

Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν σημαντικά χρηματικά και άλλα βραβεία, τα οποία θα αναρτηθούν στο website του διαγωνισμού:

– 1o βραβείο €5,000

– 2o βραβείο €3,000

– 3o βραβείο €2,000

Οι εφαρμογές που θα αναπτύξουν οι ομάδες μπορούν να απαντούν με κατάλληλο επιχειρησιακό τεχνολογικό τρόπο στις παρακάτω προκλήσεις, χωρίς να αυτές να είναι δεσμευτικές:

Για πελάτες:

– Financial Literacy (helping customers in making sound financial decisions)

– Προσωπικός Οικονομικός Βοηθός (ευκαιρίες, τήρηση βιβλίων, ειδοποιήσεις)

– User-Authored Smart Contracts (using NLP, over Blockchain)

Για Επιχειρήσεις:

– Predictive Analytics (investment, trading, risk management)

– Anomaly Detection (fraud detection, stress detection)

– Decision Support (underwriting, credit scoring, KYC, compliance)

– Process Automation (task completion, trading, reporting)

Πελάτες και επιχειρήσεις:

– Υποστήριξη αλληλεπίδρασης C2B/B2B (ευκαιρίες αγοράς, διαφήμιση)

Decision Intelligence (AI, RPA, BPM/ODM)

VR/AR/MR και Metaverse

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους με επαγγελματίες του χώρου.

Δήλωσε Συμμετοχή στο BOC Fintech Hackathon | https://bochackathon.com/apply

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του μαραθωνίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης Open Day στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17.00, απομακρυσμένα (remote) με εργαλεία τηλεδιάσκεψης. Στο Open Day, θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας, των στόχων αλλά και των προκλήσεων από την ομάδα διοργάνωσης, όπως επίσης θα γίνει αναφορά σε καλές πρακτικές και παραδείγματα γύρω από την θεματολογία του Fintech | https://bochackathon.com/openday

Περισσότερες Πληροφορίες | bochackathon.comCelebrate 9 Years with EIMF

EIMF Has Assisted 6,000+ Professionals Get Certified

 

Ready for your next professional certification? Choose from 9 self-paced eLearning courses and enjoy a 30% discount!

*complete your purchase before 21 April 2024

Starts 20 February 2024

Master in Governance,
Risk & Compliance

Accredited by the CyQAA, our GRC programme empowers you to navigate complex regulations, manage risks, and fortify governance structures. Dive into a dynamic learning experience that ensures ethical operations, regulatory compliance, and risk reduction.

✅ Explore Scholarships & Financial Aid ✅ Discover the Match Funding Scheme