EIMF in Cooperation with the Municipality of Strovolos Announces the Commencement of a Series of Short Seminars

EIMF in Cooperation with the Municipality of Strovolos Announces the Commencement of a Series of Short Seminars

Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά

Following today’s announcement by the Strovolos Municipality, the first seminar will be postponed. The event will be rescheduled for a later date.  

The European Institute of Management and Finance (EIMF) in cooperation with the Municipality of Strovolos announces the commencement of a series of short seminars that will take place during 2020.

These are free and open to the public and aim to offer citizens the opportunity to attain important and useful knowledge and information on key and current financial issues.

The first seminar entitled “Financial Literacy” will take place on Wednesday 18 March, 5 – 7 pm, at the Municipal Hall.  Further seminars will follow:

 • Wealth Management | 13 May 2020
 • Sales, Marketing and Client Growth | 16 September 2020
 • Introduction to Blockchain Technology | 11 November 2020

 

EIMF invites you to the seminar “Financial Literacy”, the first of a series of short seminars, open to the public, and organised in cooperation with the Municipality of Strovolos.  These seminars will be delivered in Greek.

Finance has become a key part of our everyday life and the economic crisis has created the need for a better understanding of the basic financial terms, and, to adopt a more responsible and prudent financial behaviour, for individuals, in terms of savings and borrowings, for organisations and also for the government, in terms of public expenditure and borrowing. It is also a fact that good knowledge of financial concepts is essential when taking critical financial decisions which may affect the quality of our lives. Financial literacy is considered to be the ability to understand and effectively apply various financial skills, including personal financial management, budgeting and investing, in an efficient manner that will allow individuals and companies to achieve financial stability.

By the end of the short seminar, participants will:

 • Be able to correctly and more effectively manage their economic issues
 • Have a better understanding of economic developments and challenges created in the current financial environment.
 • Improve their financial decisions and avoid financial risks that may jeopardise the stability of their household or corporate finances

 

The purpose of the seminar is to strengthen participants’ financial literacy and empower them to better face current financial challenges, both at a personal and professional level, by providing them with an understanding of key financial terms and developments in a straightforward and comprehensible manner.

The topics that will be covered in the seminar include an assessment of interest rates, key financial risks, time value of money, bonds valuation, personal and business loans, common stocks as an investment and financing tool, capital investments budgets, and other.

The seminar will take place on Wednesday 18 March between 5-7pm at the Municipal Hall.

The seminar will be delivered Marios Mortis (BSc, MSc, ACCA), Trainer and Accountancy Programmes Leader at EIMF.  Time will be allowed for the audience to ask questions.

To register, please contact Municipality of Strovolos at ethelontismos@strovolos.org.cy or 22470590.


Με βάση την ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου, το πρώτο σεμινάριο με τίτλο ‘’Χρηματοοικονομικός Γραμματισμός’’ θα αναβληθεί μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Το European Institute of Management and Finance (EIMF) σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς σεμιναρίων ανοικτά για το κοινό που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2020.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και σκοπό έχουν την επιμόρφωση των δημοτών πάνω σε καίρια και επίκαιρα χρηματοοικονομικά ζητήματα.

Το πρώτο σεμινάριο με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Γραμματισμός» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, 5-7μμ στο Δημοτικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσουν ακόμη τρία σεμινάρια πάνω στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Διαχείριση Προσωπικής Περιουσίας |13 Μαΐου 2020
 • Πωλήσεις, Marketing και αύξηση Πελατολογίου | 16 Σεπτεμβρίου 2020
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain | 11 Νοεμβρίου 2020

 

Το EIMF σας προσκαλεί στο σεμινάριο «Χρηματοοικονομικός Γραμματισμός», το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου και είναι ανοικτά για το κοινό.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας μας και η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ανάγκες για την καλύτερη κατανόηση βασικών χρηματοοικονομικών όρων αλλά και υιοθέτηση μιας πιο υπεύθυνης και συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο, και συγκεκριμένα σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό αλλά και δημόσιο επίπεδο, σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες και τον κρατικό δανεισμό. Είναι επίσης γεγονός ότι η καλή γνώση χρηματοοικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη στη λήψη ορθών χρηματοοικονομικών αποφάσεων που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής μας. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, που είναι ο συνδυασμός της οικονομικής γνώσης και της ικανότητας των ατόμων να εφαρμόσουν τη γνώση αυτή με δεξιότητα συμβάλλει σημαντικά:

 • Στη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων με ένα πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο
 • Στην καλύτερη κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων και προκλήσεων που δημιουργούνται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
 • Στην προστασία από διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που μπορούν να πλήξουν τη βιωσιμότητα των οικονομικών ατόμων/οικογενειών αλλά και εταιρειών.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενδυναμώσει τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των συμμετεχόντων μέσα από μία προσιτή και κατανοητή προσέγγιση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα χρηματοοικονομικούς όρους και εξελίξεις. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το σεμινάριο είναι το ο καθορισμός του επιτοκίου και οι επιπτώσεις που δύναται να υπάρξουν από την αλλαγή αυτού, αξιολόγηση βασικών χρηματοοικονομικών κινδύνων, η διαχρονική αξία του χρήματος, αποτίμηση ομολόγων, ο δανεισμός ατόμων και επιχειρήσεων, η αξιολόγηση κοινών μετοχών ως χρηματοοικονομικό μέσο επενδύσεων ή/και δανεισμού, ο προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου, κ.α..

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, μεταξύ 5 – 7μμ στο Δημοτικό Μέγαρο. Εισηγητής θα είναι ο Μάριος Μόρτης (BSc, MSc, ACCA) επικεφαλής λογιστικών προγραμμάτων στο EIMF, ενώ θα υπάρχει αρκετός χρόνος για ερωτήσεις από το κοινό.

Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να αποστείλετε email: ethelontismos@strovolos.org.cy ή να τηλεφωνήσετε στο: 22470590